بررسی قارچها در ترشی سیر از نظر علمی

در دهه‌های اخیر،سیر ترشی سفید فعالیت ضد قارچی دارد، سیر از رشد کاندیدا آلبیکنس جلوگیری می کند.
به اشکال مختلف برای پیشگیری یا درمان انواع عفونت ها مانند کاندیدیازیس استفاده می شود.
مطالعه حاضر تلاشی برای مقایسه اثر ضد قارچی عصاره آبی سیر ترشی و کهنه شده و ترشی روی نمونه استاندارد کاندیدا آلبیکنس بود.
ترشی
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، عصاره آبی سیر به روش مانتیس استخراج شد.
سیر ترشی حبه ای که به مدت دو سال در دمای 20- درجه سانتیگراد منجمد شده بود به عنوان سیر کهنه و سیر به مدت 7 سال در سرکه (pH=3.5-3) به عنوان سیر ترشی استفاده شد.
پس از تهیه سوسپانسیون قارچی، مجموعه ای از رقت های لازم از عصاره هر سه نوع سیر تهیه شد و حداقل غلظت مهارکننده (MIC) و حداقل غلظت قارچ کش (MFC) تعیین شد.
تفاوت آماری بین گروه های مختلف با استفاده از نرم افزار SPSS13 و آزمون تی دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: MIC سیر تازه 2.34 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و سیر کهنه‌شده 4.68 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود.
به همین ترتیب MFC 2.34mg/ml سیر تازه و 9.37mg/ml برای سیر کهنه شده بود، عصاره آبی ترشی سیر در تمام مجموعه رقت های تهیه شده خاصیت ضد کاندیدا نداشت.
بیشترین تعداد کلنی در محیط جامد سوبورو در حداقل رقت عصاره سیر ترشی شمال حدود 300 و سیر کهنه شده در حدود 500 وجود داشت.
نتیجه گیری: عصاره آبی تازه در مقایسه با عصاره سیر کهنه شده و ترشی سیر از توانایی بیشتری در مهار رشد مخمر کاندیدا آلبیکنس برخوردار است.
 • منابع:
  1. Anti-fungal Effect of Fresh, Aged and Pickled Garlic Aqueous Extract on Candida Albicans in vitro

 • تبلیغات:
  1. دوربین هایی که می‌تواند بیماری‌های روحی را تشخیص دهد!
  2. فروش سیب، راهکاری برای پولدار شدن
  3. ممنوعیت برگزاری تمامی مراسم های عروسی و عزایی به دلیل اتفاقات اخیر کشور!
  4. کلاه برداری و اغفال در سایت همسریابی

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.