کاغذ برای بسته بندی موجب افزایش قیمت خودرو در بهار 1401 شد

صافی کاغذ برای بسته بندی بین 150 تا 250 نقطه شفیلد بهترین کیفیت چاپ را به همراه دارد. میزان رطوبت کاغذ برای بسته بندی هم بر کیفیت چاپ و هم بر توانایی چاپگر برای تغذیه صحیح کاغذ برای بسته بندی تأثیر می گذارد.

کاغذ برای بسته بندی را تا زمان استفاده در بسته بندی اصلی خود بگذارید. این امر قرار گرفتن کاغذ برای بسته بندی در معرض تغییرات رطوبت را محدود می کند، که می تواند بر عملکرد تأثیر منفی بگذارد.

قبل از چاپ، کاغذ برای بسته بندی را در بسته بندی اصلی خود به مدت 24 تا 48 ساعت در همان محیط چاپگر نگهداری کنید. اگر محیط ذخیره سازی یا حمل و نقل بسیار متفاوت از محیط چاپگر است زمان را به چند روز افزایش دهید. کاغذ برای بسته بندی ضخیم تر همچنین ممکن است به دوره تهویه طولانی تری نیاز داشته باشد.

کاغذ

دانه به هم ترازی الیاف کاغذ برای بسته بندی در یک ورق کاغذ برای بسته بندی اشاره دارد. دانه طولی است، به این معنی که در طول کاغذ برای بسته بندی یا عرضی به سمت عرض کاغذ برای بسته بندی است.

برای کاغذ برای بسته بندی باند با وزن 60 تا 90 گرم در متر مربع ( 16 تا 24 پوند)، کاغذ برای بسته بندی دانه بلند توصیه می شود. با کیفیت ترین کاغذ برای بسته بندی پاک کن خشک از 100% خمیر چوب تصفیه شده شیمیایی ساخته شده است.

این محتوا پایداری بالایی را برای کاغذ برای بسته بندی فراهم می کند که باعث کاهش مشکلات تغذیه کاغذ برای بسته بندی و کیفیت چاپ بهتر می شود.

کاغذ برای بسته بندیهایی که حاوی الیافی مانند پنبه هستند، می توانند بر فرآیند جابجایی کاغذ برای بسته بندی تأثیر منفی بگذارند. استفاده از کاغذ برای بسته بندی مناسب به جلوگیری از گیر کردن کمک می کند و چاپ بدون مشکل را تضمین می کند.

برای کمک به جلوگیری از گیر کردن کاغذ برای بسته بندی و کیفیت پایین چاپ:

همیشه از کاغذ برای بسته بندیهای نو و سالم استفاده کنید.

قبل از قرار دادن کاغذ برای بسته بندی، دریابید که کدام طرف برای چاپ توصیه می شود. این اطلاعات معمولاً روی بسته بندی کاغذ برای بسته بندیی نشان داده می شود. از کاغذ برای بسته بندیهایی که با دست بریده یا بریده شده استفاده نکنید.

اندازه، وزن یا انواع کاغذ برای بسته بندی را در یک سینی مخلوط نکنید. این مخلوط باعث گیر کردن کاغذ برای بسته بندی می شود.

از کاغذ برای بسته بندی روکش دار استفاده نکنید مگر اینکه به طور خاص برای چاپ عکاسی الکترونیکی طراحی شده باشد. فرم های از پیش چاپ شده و سربرگ را انتخاب کنید.