کود شیمیایی سیاه برای گندم موجب افزایش خلاقیت در کودکان پیش دبستانی می شود

ارتباط بین کود شیمیایی سیاه برای گندم ارگانیسم ها و ریشه ها می تواند مفید باشد (جذب آب، تثبیت خاک، رشد). ارتقاء، تثبیت N2، کنترل زیستی، آنتی بیوز، همزیستی)، مضر (عفونت، سمیت گیاهی) یا خنثی (شار مواد مغذی، آزادسازی آنزیم آزاد، دلبستگی، آلئوپاتی، رقابت)  این اثرات اغلب به شرایط خاک و بنابراین باید متغیر در نظر گرفته شود.

تعاملاتی که برای کشاورزی مفید است. شامل میکوریزا، ندولاسیون حبوبات و تولید ترکیبات ضد میکروبی است که مانع از
رشد پاتوژن ها واضح است که هدف از دستکاری ریزوسفر باید افزایش تعادل باشد.
اثرات مفیدی دارد زیرا ریزوسفر عمیقاً تحت تأثیر لقاح قرار می گیرد. کارگاه بین المللی مدیریت پایدار سیستم خاک ریزوسفر برای تولید کارآمد گیاهی و استفاده از کودهای شیمیایی 16 تا 20 اکتبر 2006 بخش توسعه زمین، بانکوک 10900 تایلند.

در بین مواد مورد استفاده در کشاورزی، کود بیشترین کاربرد را دارد. بر اساس تولید این فرآیند را می توان به طور تقریبی به سه نوع شیمیایی، آلی و کود زیستی طبقه بندی کرد.

هر نوع از کود مزایا و معایب خود را دارد. برای دستیابی به این مزایا باید ادغام شوند عملکرد بهینه توسط هر نوع کود و تحقق مدیریت متعادل مواد مغذی برای محصول رشد.

مواد مغذی محلول و بلافاصله در دسترس گیاهان هستند. بنابراین اثر معمولا مستقیم و سریع  قیمت پایین تر و رقابتی تر از کود آلی است که آن را قابل قبول تر می کند و اغلب توسط کاربران اعمال می شود.
محتوای مواد مغذی آنها بسیار بالاست. فقط مقادیر نسبتاً کمی برای رشد محصول مورد نیاز است. مضرات استفاده از کودهای شیمیایی استفاده بیش از حد می تواند منجر به اثرات منفی مانند آبشویی، آلودگی منابع آب، تخریب شود.
میکروارگانیسم ها و حشرات دوست، حساسیت محصول به حمله بیماری، اسیدی شدن یا قلیایی شدن خاک یا کاهش اصلخیزی خاک در نتیجه صدمات جبران ناپذیری به کل خاک وارد می کند.

عرضه بیش از حد نیتروژن منجر به نرم شدن بافت گیاه و در نتیجه گیاهان حساس تر به بیماری ها می شود. آنها کلونیزاسیون ریشه گیاه را با میکوریهیز کاهش می دهند و تثبیت N همزیستی را با ریزوبیا به دلیل لقاح نیتروژن بالا.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.